Osnovni tipovi podzemnih hidranata

 

 
Podzemni hidrant PH-01

 

 

 
Podzemni hidrant PH-02

 

 

 

 

 

 
Podzemni hidrant PH-03