Protivpožarni aparati za gašenje požara na elektronskoj opremi
 
Fe36  - 2kg
  • Aparat namenjen prvenstveno gašenju početnih požara na računarskoj opremi, telefonskim centralama i laboratorijama.