Neki od osnovnih dodataka hidrantske opreme.

 

 
Mlaznica 2"

 
Mlaznica sa ventilom 2"

 
Potisna spojka

 
Stabilna spojka

 
Kosi ventil aluminijumski 2"

 

 
Kosi ventil mesingani 2"

 
Nadzemni hidrant DN80

 
Hidrantski nastavak B/2C

 
Podzemni hidrant

 
Luk sa stopom

 

 

 
Kapa za podzemni hidrant

 

 

 

 
Hidrantsko crevo TREVIRA 25,52,75,110

 

 

 
Ključ "C"

 

 

 

 
Ključ "A B C"

 

 

 
Ključ za nadzemni hidrant

 

 

 

 
Ključ "T"