Osnovni tipovi hidrantskih ormara

 

 
TIP 1 - 4
 

 
Kombinovani ormar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Za podzemni hidrant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Za nadzemni hidrant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ormar sa koturom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ormar etažni

 

 

 

 
Hidrantski ormar INOX

 

 

 

 
Hidrantski ormar INOX sa staklom

 

 

 

 
Hidrantski ormar 1 i 2