Osnovni tipovi protivpožarnih aparata i opreme
 
S1, S1.5, S2, S3
 • Ručni protivpožarni aparati pod stalnim pritiskom namenjeni za gašenje požara klase A, B, C i E
 • Vizuelna identifikacija ispravnosti preko manometra
 • Spreman za upotrebu u svakom momentu
 • Trenutno korišćenje
 • Posude izrađene os visokokvalitetnog čeličnog lima
 • Ventil za pražnjenje izrađen od kovanog mesinga
 • Otporan na vremenske uslove zahvaljujući plastifikaciji poliesterskim smolama

 
S6, S9
 • Punjenje - univerzalni ABC prah
 • Usavršena konstrukcija i brži način upotrebe omogućava efikasnije gašenje požara u putničkim vozilima, domaćinstvima, javnim zgradama, industrijskim halama
 • Pogonski gas - AZOT
 • Temperaturno područja od -20 do +70 0C

 

 
S50, S100
 • Prevozni protivpožarni aparati pod stalnim pritiskom
 • Namenjeni za gaženje početnih požara klase  A, B, C, D i E u industrijskim halama, benzinskim pumpama, itd.
 • Pogonski gas - AZOT
 • Temperaturno područja od -20 do +70 0C

 

 

 

 
CO2
 • Prenosni i prevozniprotiv požarni aparati za gašenje požara ugljendioksidom
 • Namenjeni za gašenje početnih požara klase  B, C i E
 • Tipovi aparata: CO (5, 10, 30 i 60kg)
 • Posude izrađene po najnovijim standardima EU

 

 
Fe36
 • Prenosni  protiv požarni aparati za gašenje požara u elektronskim računskim centrima
 • Posude ovih protivpožarnih aparata su izrađenje po najnovijim standardima EU

 

 

 

 

 

 

 
Automatski aparati
 • Automatski protivpožarni aparati opremljeni  "Sprinkler" ventilima
 • Namenjeni za gašenje požara u temperaturnom području 68, 79, 93 i 1410C
 • Moguċe punjenje prahom ili gasom NAF P-IV EKO GAS (zamena za "Halon 1211")

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Protivpožarni ormar sa staklom
 • Ormar za vatrogasni aparat

 

 

 

 

 

 

 

 
Dodatni alati zagašenje požara
 • Sanduk za pesak

 

 • Čelične i aluminijumske lopate

 

 • Metlarice