Protivpožarni aparati za gašenje vodom i vazdušnom penom
 
 VP - 15
  • Aparat VP-15 prvenstveno je namenjen za gašenje početnih požara vrste A, a može se upotrebiti i za gašenje požara B izuzev ako se radi o zapaljivim tečnostima koje se mešaju sa vodom.

 

 

      

 
Pz - 9 i V - 9
  • Aparat Pz-9 prvenstveno je namenjen za gašenje početnih požara vrste B izuzev ako se radi o zapaljivim tečnostima koje se mešaju sa vodom, a može se upotrebiti i za gašenje požara vrste A.

  • Aparat V-9 prvenstveno je namenjen za gašenje početnih požara vrste A, a uz raspršteni mlaz može se upotrebiti i za gašenje nekih požara vrste B.

 

  • Aparati Pz-9 i V-9 ne smeju se upotrebljavati za gašenje požara na elektrtičnim uredjajima i instalacijama pod naponom.

 

 

 

 
Naprtnjača V-25
  • Naprtnjača za gašenje vodom V-25

.