Mi u Vatro-Servisu

se bavimo proizvodnjom, servisiranjem i prodajom opreme za zaštitu od požara, kao i opreme za zaštitu na radu, pružajući visok kvalitet usluga, poštujući rokove i uvažavajući specifične zahteve svojih korisnika.

I želimo da visokim kvalitetom i doslednim poštovanjem propisa u svojoj oblasti postanemo pouzdani i uvažavan partner, kako od strane korisnika naših usluga, tako i od strane kolega.

 

IZJAVA O POLITICI  KVALITETA

Organizacija Vatro Servis Ćuprija opredelila se da svoje poslovne aktivnosti planira i realizuje u ambijentu Sistema menadžmenta kvalitetom, usklađenim sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2008.

Poslovnim procesima upravljamo otvoreno i iskreno, korišćenjem znanja zaposlenih. Želimo da odgovorimo potrebama i zahtevima korisnika naših usluga, težeći  da ostvarimo njihovo  potpuno zadovoljstvo, uz istovremeno zadovoljenje potreba naše organizacije, zaposlenih  i društvene zajednice, u kojoj poslujemo i dajemo doprinos njenom održivom razvoju.

Politikom kvaliteta iskazujemo načela i usmerenja ka postizanju osnovnih ciljeva našeg poslovanja:

  • Ispunjenje zahteva korisnika i povećanje njihovog zadovoljstva.
  • Poštovanje zakona, tehničkih propisa i standarda pri radu.
  • Održavanje dobrih odnosa sa isporučiocima roba i usluga.
  • Podizanje kompetentnosti zaposlenih za  postizanja boljih rezultata u  radu.
  • Obezbeđenje dobrog životnog standarda zaposlenih.
  • Očuvanje i poboljšavanje  bezbednosti  i zdravlja zaposlenih tokom rada.
  • Bezbedno i racionalno korišćenje sirovina, materijala i drugih resursa.
  • Aktivna saradnja sa društvenom zajednicom u cilju očuvanja radne i životne sredine.
  • Učešće u aktivnostima društvene zajednice koje podstiču društveno odgovorno ponašanje i podizanje kvaliteta života građana.

Zaposleni i saradnici u našoj firmi obavezni su  da neprekidno   primenjuju i poboljšavaju Sistem menadžmenta kvalitetom tokom realizacije svojih svakodnevnih obaveza i radnih zadataka.