Hidranti i hidrantska oprema

Podzemni hidrant DN 80

Podzemni hidrant se ugradjuje na vodovodnu mrežu izvedenu od livenih, čeličnih ili plastičnih cevi. Upotrebljava se za gašenje požara, pranje ulica, polivanje zelenih površina i slično. Prednost mu je što se može ugraditi i na prometna mesta. Na donjem delu hidranta ugradjen je ventil za ispust vode koji sprečava zamrzavanje. Hidrant se otvara T ključem – okretanjem vretena u levo.

  Tehničke karakteristike:    Podzemni H
  Nazivni prečnik (mm)     80
  Nazivni pritisak (bar)     10
  Ispitni pritisak (bar)     16
  Dubina ugradnje (m)     1
  Težina (kg)     28
  Šifra
           

        Materijali:

– sivi liv
– mesing
– nerđajući čelik
– zaptivni prsten -nitril kaučuk

Nadzemni hidrant  DN 80 liveni i prohronski

Nadzemni hidrant se postavlja na vodovodnu mrežu radi korišćenja vode za gašenje požara ili snabdevanje vodom vozila, pranje ulica i dr. Ugrađuje se pored objekata kao što su bolnice, škole, obdaništa kao i pored raznih industriskih pogona.

 Tehničke karakteristike:     Lliveni 80/750
Prohronski 80/750
  Tip     jednodelni
  Nazivni pritisak (bar)     10
  Ispitni pritisak (bar)     16
  Dubina ugradnje (mm)     750
  Ukupna visina (mm)     1750
  Izlaz     B/2C
  Težina (kg)     55
  Šifra prohronski
  Šifra liveni
    


Materijali:

– sivi liv
– nodularni liv
– nerđajući čelik
– aluminijumska legura za livenje
– legura bakra za kovanje
– zaptivni prsten -nitril kaučuk