Kontrolisanje

Neprekidno obezbeđenje visokog kvaliteta usluge kontrolisanja, kao svrhe sistema menadžmenta i povećanje konkurentnosti podrazumeva poštovanje kodeksa profesionalne prakse.

Osnovna pravila standardne usluge kontrolisanja temelje se na priznatim vrednostima domaćinskog poslovanja:

  • prepoznavanje i poštovanje zahteva klijenata;
  • ravnopravan i pravičan tretman svih klijenata, kao i nepristrasan odnos prema njima;
  • kompetentnost za pružanje tehnički valjanih usluga;
  • nezavisnost i nepristrasnost u tehničkom odlučivanju;
  • zaštita poverljivosti informacija i vlasničkih prava klijenata;
  • poštovanje dogovorenih uzansi poslovanja;
  • stalno unapređenje sistema menadžmenta.

 

Radi sprovođenja definisanih ciljeva kvaliteta, celokupno osoblje koje se bavi kontrolisanjem mora da se upozna sa dokumentacijom kvaliteta i dosledno primenjuje sve odredbe iz dokumentacije sistema menadžmenta, kao i da stalno unapređuje efektivnost postavljenog sistema menadžmenta i sprovodi politiku i procedure u svom radu.

 Rukovodstvo Kontrolnog tela se obavezuje da će ispunjavati zahteve međunarodnog standarda SRPS ISO IEC 17020, kao i da će neprekidno poboljšavati efektivnost sistema menadžmenta.

Prava mera nivoa kvaliteta pružene usluge isključivo je ocena klijenta. Zbog toga:

Pružena usluga mora da zadovolji ili prevaziđe zahteve i očekivanja klijenata!