Hidrantski ormari (DVOKRILNI)

Ormar (dvokrilni) za podzemni hidrant postavlja se u blizini podzemnog hidranta, kako bi se osposobio pripadajućom opremom i gašenje otpočelo. Izrađuju se od HV lima 0146 i Lim Č4580, dimenzija 1080 x 1080/1060 x 210 mm, sa ili bez bravice.

Standardna pripadajuća oprema:
Hidranski nastavak DN80 (B)/2C – 1 komad
Hidrantsko crevo C (Ø52)/15m vezano pot. spojkama – 4 ili 2 komada
Mlaznica C, sa stab. spojkama – 2 komada
Ključ ABC – 2 komada
Ključ T – 1 komad

 

             Tip ormara   Težina Šifra artikla
Puna vrata, bez opreme 30,00kg
Sa 2 creva, komplet 46,72kg
Sa 4 creva, komplet 54,72kg
Za penu, bez opreme 30,00kg
Prohronski, bez opreme 38,00kg
Prohronski, komplet 54,72kg