Hidrantski ormar (JEDNOKRILNI)

Ormar (jednokrilni) za nadzemni hidrant postavlja se u blizini nadzemnog hidranta, kako bi se osposobio pripadajućom opremom i gašenje otpočelo. Izrađuju se od HV lima 0146, dimenzija 1080 x 540 x 210 mm, sa ili bez bravice. Isporučuju se komplet ili prazni.

Standardna pripadajuća oprema:
Hidrantsko crevo C (Ø52) /15m vezano pot. spojkama – 2 komada
Mlaznica C, sa stab. spojkama – 2 komada
Ključ ABC – 2 komada
Ključ T – 1 komad

 

         Tip ormara Šifra artikla 
Puna vrata, bez opreme
Sa staklom, bez opreme
Sa 2 creva, komplet
Prohronski, bez opreme
Prohronski, komplet