Ormarići za PP aparate

Ormarići za PP aparate po standardnim veličinama: protivpožarni aparat prah S 6kg i S 9kg, protivpožarni aparat CO2 5kg. Ormarići se takođe izradjuju prema narudžbi.

Tip ormara Materijal Dimenzije axhxb Težina Šifra
 Ormar aparata S6, puna vrata, bravica  Lim HV 0146 290x540x250 8,00kg
 Ormar aparata S6, staklo, bravica  Lim HV 0146, staklo 290x540x250 7,00kg
 Ormar aparata S9, puna vrata, bravica  Lim HV 0146, plastika 290x665x250 8,00kg
 Ormar aparata S9, staklo, bravica  Lim HV 0146, staklo 290x665x250 9,30kg
 Ormar aparata CO2-5, puna vrata, bravica  Lim HV 0146, plastika 290x840x250 11,00kg
 Ormar aparata CO2-5, staklo, bravica  Lim HV 0146, staklo 290x840x250 10,70kg
 Ormar aparata S6, puna vrata, bravica  Lim Č4580 INOX 290x540x250 8,33kg
 Ormar aparata S6, staklo, bravica  Lim Č4580, staklo 290x540x250 7,29kg
 Ormar aparata S9, puna vrata, bravica  Lim Č4580, plastika 290x665x250 8,33kg
 Ormar aparata S9, staklo, bravica  Lim Č4580, staklo 290x665x250 9,69kg
 Ormar aparata CO2-5, puna vrata, bravica  Lim Č4580, plastika 290x840x250 11,46kg
 Ormar aparata CO2-5, staklo, bravica  Lim Č4580, staklo 290x840x250 11,15kg